NJOFTIM PËR PUNËSIMKomisioni Qendror i Zgjedhjeve, në kuadrin e përgatitjeve për Zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë datë 18 Qershor 2017, si dhe në zbatim të Vendimit nr.16, datë 17.01.2017 të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, “Për miratimin e strukturës së personelit shtesë të KQZ-së, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, datë 18 qershor 2017” do të të punësojë personel të përkohshëm sipas kategorive dhe punonjës mbështetës.