Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e martë, më datë 28.05.2019, ora 19:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

Shqyrtimi i projekt – vendimeve:

 1. “Për lirimin dhe emërimin kryesisht të sekretarit të KZAZ Nr.46, lirimin dhe emërimin e anëtarit të KZAZ Nr.38, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 2. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkia Malësi e Madhe, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 3. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkia Tropojë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 4. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkia Kukës, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 5. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkia Mirditë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 6. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkia Kurbin, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 7. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkia Klos, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 8. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkia Bulqizë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 9. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkia Dibër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 10. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkia Shijak, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 11. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkia Gramsh, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 12. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkia Prrenjas, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 13. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkia Mallakaster, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 14. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkia Pustec, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 15. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkia Devoll, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 16. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkia Kolonjë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 17. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkia Këlcyrë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 18. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkia Tepelenë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 19. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkia Selenicë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 20. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkia Sarandë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 21. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkia Finiq, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 22. “Për hedhjen e shortit për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr.5, të depozituar në KQZ nga subjekti zgjedhore Partia Komuniste e Shqipërise”.
 23. “Për hedhjen e shortit për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr.6, të depozituar në KQZ nga subjekti zgjedhore partia Aleanca Demokratike”.
 24. “Për hedhjen e shortit për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr.7, të depozituar në KQZ nga subjekti zgjedhore partia Ora e Shqipërisë”.
 25. “Për hedhjen e shortit për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr.8, të depozituar në KQZ nga subjekti zgjedhore partia Bindja Demokratike”.

 

 

Materialet e mbledhjes ju vihen në dispozicion nga sekretaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe mund t’i gjeni në faqen e KQZ-së në internet www.cec.org.al në rubrikën e Njoftimeve.