Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e premte, më datë 24.05.2019, ora 13:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

Shqyrtimi i projekt–vendimeve:

  1. “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të OSBE/ODIHR, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
  2. “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të KRIIK Albania, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
  3. “Për caktimin e disa qendrave të votimit në ndërtesa private, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.

 

 

Materialet e mbledhjes ju vihen në dispozicion nga sekretaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe mund t’i gjeni në faqen e KQZ-së në internet www.cec.org.al në rubrikën e Njoftimeve.