Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e shtunë, më datë 27.04.2019, ora 10:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

Shqyrtimi i projekt – vendimeve:

 1. “Për lirimin dhe emërimin e anëtarit të KZAZ nr. 27, lirimin dhe emërimin e sekretarit të KZAZ nr. 70, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30.06.2019”.
 2. “Për shpalljen e moszgjedhshmërisë të kandidatit të rradhës në listën shumemërore të Partisë Demokratike, Qarku Fier, z.Almer Toska, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë për shkak të përfundimit të parakohshëm të mandatit të deputetit”.
 3. “Për shpalljen e moszgjedhshmërisë të kandidatit të rradhës në listën shumemërore të Partisë Demokratike, Qarku Elbasan, z.Artmir Krasniqi, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë për shkak të përfundimit të parakohshëm të mandatit të deputetit”.
 4. “Për shpalljen e moszgjedhshmërisë të kandidatit të rradhës në listën shumemërore të Partisë Demokratike, Qarku Tiranë, z.Dashnor Visha, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë për shkak të përfundimit të parakohshëm të mandatit të deputetit”.
 5. “Për shpalljen e moszgjedhshmërisë të kandidatit të rradhës në listën shumemërore të Partisë Demokratike, Qarku Tiranë, z.Erald Shulla, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë për shkak të përfundimit të parakohshëm të mandatit të deputetit”.
 6. “Për shpalljen e moszgjedhshmërisë të kandidatit të rradhës në listën shumemërore të Partisë Demokratike, Qarku Durrës, z.Erzen Laçi, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë për shkak të përfundimit të parakohshëm të mandatit të deputetit”.
 7. “Për shpalljen e moszgjedhshmërisë të kandidatit të rradhës në listën shumemërore të Partisë Demokratike, Qarku Tiranë, z.Hysen Kadiu, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë për shkak të përfundimit të parakohshëm të mandatit të deputetit”.
 8. “Për shpalljen e moszgjedhshmërisë të kandidatit të rradhës në listën shumemërore të Partisë Demokratike, Qarku Vlorë, z.Jolio Dine, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë për shkak të përfundimit të parakohshëm të mandatit të deputetit”.
 9. “Për regjistrimin si subjekt zgjedhor “Partia Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian” për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 10. “Për regjistrimin si subjekt zgjedhor “Partia Balli Kombëtar” për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 11. “Për regjistrimin si subjekt zgjedhor “Partia G-99” për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 12. “Për regjistrimin si subjekt zgjedhor “Partia Aleanca Demokrate Shqiptare” për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 13. “Për regjistrimin si subjekt zgjedhor “Partia Aleanca Arbnore Kombëtare” për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 14. “Për regjistrimin si subjekt zgjedhor “Partia Bindja Demokratike” për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 15. “Për regjistrimin si subjekt zgjedhor “Partia Shqipëria e Re” për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 16. “Për regjistrimin si subjekt zgjedhor “Partia Aleanca Popullore” për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 17. “Për regjistrimin e Komitetit Nismëtar për organizimin e punës për paraqitjen e z. Fran Molla si kandidat i propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore Tiranë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 18. “Për dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, kandidatit të listës shumemërore të Partisë Lëvizja Socialiste Për Integrim, Qarku Berat, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë.”

 

 

Materialet e mbledhjes ju vihen në dispozicion nga sekretaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe mund t’i gjeni në faqen e KQZ-së në internet www.cec.org.al në rubrikën e Njoftimeve.

Materialet e Mbledhjes