Sot, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shqyrtoi projektvendimet:

 1. Raporti final i auditëve teknicien “Për mbikëqyerjen e procesit të hartimit të listave të zgjedhësve, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. Gjetjet dhe rekomandimet e auditëve teknicien do t’i përcillen Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile.
 2. “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër të “Qendrës për Prespektivë Europiane”, për vëzhgimin e zgjedhjeve, për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi të miratojë kërkesën e Qendrës për Prespektivë Europiane (CEP) për akreditimin e 3 vëzhguesve afatshkurtër, për vëzhgimin e procesit zgjedhor.
 3. “Për miratimin e vëzhguesit të medias RTK- Radio Televizioni Kosovës, për vëzhgimin e zgjedhjeve, për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi të miratojë kërkesën e Radio Televizionit të Kosovës për akreditimin e një gazetari, për vëzhgimin e procesit zgjedhor.
 4. “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa Republika e Kosovës, për vëzhgimin e zgjedhjeve, për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi të miratojë kërkesën e Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP) në Kosovë, për akreditimin e 9 vëzhguesve afatgjatë, për vëzhgimin e procesit zgjedhor.
 5. “Për miratimin e Manualit të Punës së KZAZ dhe GNV, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi të miratojë Manualin e Punës së KZAZ dhe GNV, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore.
 6. “Për miratimin e Manualit të trajnimit të KZAZ-së, pjesa e dytë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi të miratojë Manualin e Trajnimit të Komisionit të Zonës së Administrimit Zgjedhor, pjesën e dytë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore.
 7. “Për lirimin dhe emërimin e disa anëtarve të KZAZ nr.02,03,04,05,72,77 dhe sekretarëve të KZAZ nr.05, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 8. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për kryetar Bashkia Kamëz, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.

KQZ vendosi të miratojë përmbajtjen e fletës së votimit për kandidat për Kryetar në zonën zgjedhore Bashkia Kamëz si më poshtë:

 • Rakip Suli
 • Ylber Gjetja
 1. “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë në Fushë-Arrëz, Vau-Dejes, Krujë, Pogradec, Tiranë, Durrës, Lezhë, Memaliaj, Skrapar, Mirditë, Devoll, Dibër, Gramsh, Tepelenë, Maliq, Cërrik, Belsh, Klos, Kuçovë, Mat, Elbasan, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.

KQZ vendosi të miratojë përmbajtjen e fletës së votimit për:

 • Bashkia Fushë-Arrëz, Qarku Shkodër
 • Bashkia Vau-Dejës, Qarku Shkodër
 • Bashkia Krujë, Qarku Durrës
 • Bashkia Pogradec, Qarku Korçë
 • Bashkia Tiranë, Qarku Tiranë
 • Bashkia Durrës, Qarku Durrës
 • Bashkia Lëzhë, Qarku Lezhë
 • Bashkia Memaliaj, Qarku Gjirokastër
 • Bashkia Skrapar, Qarku Berat
 • Bashkia Mirditë, Qarku Lezhë
 • Bashkia Devoll, Qarku Korçë
 • Bashkia Dibër, Qarku Dibër
 • Bashkia Gramsh, Qarku Elbasan
 • Bashkia Tepelenë, Qarku Gjirokastër
 • Bashkia Maliq, Qarku Korçë
 • Bashkia Cërrik, Qarku Elbasan
 • Bashkia Belsh, Qarku Elbasan
 • Bashkia Klos, Qarku Dibër
 • Bashkia Kuçovë, Qarku Berat
 • Bashkia Mat, Qarku Dibër
 • Bashkia Elbasan, Qarku Elbasan
 1. Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatëve nga listat shumemërore për këshillat bashkiak, në zbatim të ligjit nr.138/2015 ”Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.

KQZ vendosi njoftimin e këshillave bashkiakë për vazhdimi e procedurave për dhënien e mandatit kandidatiëve të listave shumemërore, për plotësimin e vendeve vakant në këshillat bashkiakë, si më poshtë:

Qarku Shkodër, Bashkia Shkodër, znj. Klaudia Molla

Qarku Berat, Bashkia Ura-Vajguror, znj. Anila Lila

 1. “Për shqyrtimin e propozimit për ndryshimin e vendit të numërimit të votave të ZAZ-së nr.61, Qarku Fier, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 2. “Për shqyrtimin e kërkesës për zëvendësimin e emrit të Kryetarit të Partisë Socialdemokrate të Shqipërisë z. Skënder Gjinushi”. KQZ vendosi zëvëndësimin e emrit të Kryetarit të Partisë Socialdemokrate të Shqipërisë, z. Skënder Gjinushi me emrin e personit të kooptuar, z. Engjell Bejtaj.