Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi projektvendimet:

 1. “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr.32 paraqitur nga subjekti zgjedhor Partia Bindja Demokratike me objekt shpalljen e pavlefshmërisë së zgjedhjeve në Bashkinë Cërrik”. KQZ me 4 vota pro dhe një kundër, vendosi lënien në fuqi të vendimit të KZAZ-së.
 2. “Për për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr.34 paraqitur nga subjekti zgjedhor Partia Bindja Demokratike me objekt shpalljen e pavlefshmërisë së zgjedhjeve në Bashkinë Shijak”. KQZ me 4 vota pro dhe një kundër, vendosi lënien në fuqi të vendimit të KZAZ-së.
 3. “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr.35 paraqitur nga subjekti zgjedhor Partia Bindja Demokratike me objekt shpalljen e pavlefshmërisë së zgjedhjeve në Bashkinë Lezhë”. KQZ me 4 vota pro dhe një kundër, vendosi lënien në fuqi të vendimit të KQZ-së.
 4. “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr.36 paraqitur nga subjekti zgjedhor Partia Bindja Demokratike me objekt shpalljen e pavlefshmërisë së zgjedhjeve në Bashkinë Bulqizë”. KQZ me 4 vota pro dhe një kundër, vendosi lënien në fuqi të vendimit të KZAZ-së.
 5. “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr.37 paraqitur nga subjekti zgjedhor Partia Bindja Demokratike me objekt shpalljen e pavlefshmërisë së zgjedhjeve në Bashkinë Kukës”. KQZ me 4 vota pro dhe një kundër, vendosi lënien në fuqi të vendimit të KZAZ-së.
 6. “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr.39 paraqitur nga subjekti zgjedhor Partia Bindja Demokratike me objekt shpalljen e pavlefshmërisë së zgjedhjeve në Bashkinë Tropojë”. KQZ me 4 vota pro dhe një kundër, vendosi lënien në fuqi të vendimit të KZAZ-së.
 7. “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr.40 paraqitur nga subjekti zgjedhor Partia Bindja Demokratike me objekt shpalljen e pavlefshmërisë së zgjedhjeve në Bashkinë Klos”. KQZ me 4 vota pro dhe një kundër, vendosi lënien në fuqi të vendimit të KZAZ-së.
 8. “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr.41 paraqitur nga subjekti zgjedhor Partia Bindja Demokratike me objekt shpalljen e pavlefshmërisë së zgjedhjeve në Bashkinë Tepelenë”. KQZ me 4 vota pro dhe një kundër, vendosi lënien në fuqi të vendimit të KZAZ-së.
 9. “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr.42 paraqitur nga subjekti zgjedhor Partia Bindja Demokratike me objekt shpalljen e pavlefshmërisë së zgjedhjeve në Bashkinë Selenicë”. KQZ me 4 vota pro dhe një kundër, vendosi lënien në fuqi të vendimit të KZAZ-së.
 10. “Për hedhjen e shortit për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr.43 paraqitur nga subjekti zgjedhor Partia Bindja Demokratike me objekt shpalljen e pavlefshmërisë së zgjedhjeve në Bashkinë Mallakastër”. KQZ me 4 vota pro dhe një kundër, vendosi lënien në fuqi të vendimit të KZAZ-së.
 11. “Për hedhjen e shortit për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr.44 paraqitur nga subjekti zgjedhor Partia Bindja Demokratike me objekt shpalljen e pavlefshmërisë së zgjedhjeve në Bashkinë Gramsh”. KQZ me 4 vota pro dhe një kundër, vendosi lënien në fuqi të vendimit të KZAZ-së.

Gjithashtu, KQZ hodhi shortin për kërkesën ankimore nr. 60, të depozituar nga kandidati i pavarur Leonidha Hristo, për Bashkinë Finiq, Qarku Vlorë. Kërkesa ankimore do të relatohet në mbledhjen e datës 11.07.2019.