Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në mbledhjen e sotme shqyrtoi projektvendimet:

 1. “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr.17 paraqitur nga subjekti zgjedhor Partia Bindja Demokratike me objekt shpalljen e pavlefshmërisë së zgjedhjeve në Bashkinë Sarandë”. KQZ me 4 pro dhe 1 kundër, vendosi lënien në fuqi të vendimit të KZAZ-së.
 2. “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr.18 paraqitur nga subjekti zgjedhor Partia Bindja Demokratike me objekt shpalljen e pavlefshmërisë së zgjedhjeve në Bashkinë Maliq”. KQZ me 4 pro dhe 1 kundër, vendosi lënien në fuqi të vendimit të KZAZ-së.
 3. “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr.19 paraqitur nga subjekti zgjedhor Partia Bindja Demokratike me objekt shpalljen e pavlefshmërisë së zgjedhjeve në Bashkinë Skrapar”. KQZ me 4 pro dhe 1 kundër, vendosi lënien në fuqi të vendimit të KZAZ-së.
 4. “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr.20 paraqitur nga subjekti zgjedhor Partia Bindja Demokratike me objekt shpalljen e pavlefshmërisë së zgjedhjeve në Bashkinë Gjirokastër”. KQZ me 4 pro dhe 1 kundër, vendosi lënien në fuqi të vendimit të KZAZ-së.
 5. “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr.21 paraqitur nga subjekti zgjedhor Partia Bindja Demokratike me objekt shpalljen e pavlefshmërisë së zgjedhjeve në Bashkinë Libohovë”. KQZ me 4 pro dhe 1 kundër, vendosi lënien në fuqi të vendimit të KZAZ-së.
 6. “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr.22 paraqitur nga subjekti zgjedhor Partia Bindja Demokratike me objekt shpalljen e pavlefshmërisë së zgjedhjeve në Bashkinë Himarë”. KQZ me 4 pro dhe 1 kundër, vendosi lënien në fuqi të vendimit të KZAZ-së.
 7. “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr.23 paraqitur nga subjekti zgjedhor Partia Bindja Demokratike me objekt shpalljen e pavlefshmërisë së zgjedhjeve në Bashkinë Lushnjë”. KQZ me 4 pro dhe 1 kundër, vendosi lënien në fuqi të vendimit të KZAZ-së.
 8. “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr.24 paraqitur nga subjekti zgjedhor Partia Bindja Demokratike me objekt shpalljen e pavlefshmërisë së zgjedhjeve në Bashkinë Divjakë”. KQZ me 4 pro dhe 1 kundër, vendosi lënien në fuqi të vendimit të KZAZ-së.
 9. “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr.25 paraqitur nga subjekti zgjedhor Partia Bindja Demokratike me objekt shpalljen e pavlefshmërisë së zgjedhjeve në Bashkinë Patos”. KQZ me 4 pro dhe 1 kundër, vendosi lënien në fuqi të vendimit të KZAZ-së.
 10. “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr.26 paraqitur nga subjekti zgjedhor Partia Bindja Demokratike me objekt shpalljen e pavlefshmërisë së zgjedhjeve në Bashkinë Kurbin”. KQZ me 4 pro dhe 1 kundër, vendosi lënien në fuqi të vendimit të KZAZ-së.
 11. “Për për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr.27 paraqitur nga subjekti zgjedhor Partia Bindja Demokratike me objekt shpalljen e pavlefshmërisë së zgjedhjeve në Bashkinë Malësia e Madhe”. KQZ me 4 pro dhe 1 kundër, vendosi lënien në fuqi të vendimit të KZAZ-së.
 12. “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr.28 paraqitur nga subjekti zgjedhor Partia Bindja Demokratike me objekt shpalljen e pavlefshmërisë së zgjedhjeve në Bashkinë Berat”. KQZ me 4 pro dhe 1 kundër, vendosi lënien në fuqi të vendimit të KZAZ-së.
 13. “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr.29 paraqitur nga subjekti zgjedhor Partia Bindja Demokratike me objekt shpalljen e pavlefshmërisë së zgjedhjeve në Bashkinë Durrës”. KQZ me 4 pro dhe 1 kundër, vendosi lënien në fuqi të vendimit të KQZ-së.
 14. “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr.30 paraqitur nga subjekti zgjedhor Partia Bindja Demokratike me objekt shpalljen e pavlefshmërisë së zgjedhjeve në Bashkinë Dibër”. KQZ me 4 pro dhe 1 kundër, vendosi lënien në fuqi të vendimit të KZAZ-së.
 15. “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr.31 paraqitur nga subjekti zgjedhor Partia Bindja Demokratike me objekt shpalljen e pavlefshmërisë së zgjedhjeve në Bashkinë Kolonjë”. KQZ me 4 pro dhe 1 kundër, vendosi lënien në fuqi të vendimit të KZAZ-së.