Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në mbledhjen e ditës së sotme shyqrtoi dhe miratoi me 4 vota pro:
– Projektvendimin “Për emërimin e Sekretarit të Përgjithshëm të KQZ-së”.
KQZ vendosi të emërojë z. Skënder Vrioni, në pozicionin e punës Sekretar i Përgjithshëm i KQZ-së.

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE