Bazuar në nenin 22, pika 2, e Kodit Zgjedhor, nenin 12 të Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve”, Kërkojmë marrjen e masave për njoftimin e mbledhjes të KQZ-së, thirrur më datë 10.07.2019, Ora 11:00, me rend dite:

A. Shqyrtimi i Kërkesave ankimore

Ora 11:00

 1. Shqyrtimi i kërkesave ankimore nr.17 deri te kërkesa nr.44 përveç kërkesave nr.33 dhe nr.38 paraqitur nga subjekti zgjedhor Partia “Bindja Demokratike”.

 

B. Shqyrtimi i projekt vendimeve

 1. Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Kuçovë, Qarku Berat, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019.
 2. Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Poliçan, Qarku Berat, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019.
 3. Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Ura Vajgurore, Qarku Berat, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019.
 4. Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Mat, Qarku Dibër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019.
 5. Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Peqin, Qarku Elbasan, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019.
 6. Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Roskovec, Qarku Fier, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019.
 7. Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Dropull, Qarku Gjirokastër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019.
 8. Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Memaliaj, Qarku Gjirokastër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019.
 9. Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Përmet, Qarku Gjirokastër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019.
 10. Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Devoll, Qarku Korçë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019.
 11. Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Pogradec, Qarku Korçë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019.
 12. Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Pustec, Qarku Korçë për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019.
 13. Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Mirditë, Qarku Lezhë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019.
 14. Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Fushë-Arrëz, Qarku Shkodër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019.
 15. Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Pukë, Qarku Shkodër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019.
 16. Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Vau-Dejës, Qarku Shkodër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019.
 17. Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Kavajë, Qarku Tiranë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019.
 18. Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Delvinë, Qarku Vlorë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019.
 19. Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Finiq, Qarku Vlorë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019.
 20. Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Konispol, Qarku Vlorë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019.

 

Materialet e mbledhjes ju vihen në dispozicion nga sekretaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe mund t’i gjeni në faqen e KQZ-së në internet www.cec.org.al në rubrikën e Njoftimeve.