Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotme, shqyrtoi dhe miratoi projektvendimet:

  1. “Për lirimin dhe emërimin kryesish të anëtarit të KZAZ Nr.27, anëtarit të KZAZ Nr.67,sekretarit të KZAZ Nr.84, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019”.
  2. “Për lirimin dhe emërimin kryesish të disa anëtarve të KZAZ Nr.1, anëtarit të KZAZ Nr.53, anëtarit të KZAZ Nr.66, anëtarit të KZAZ Nr.9, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019”.