Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi dhe miratoi projektvendimet:

 1. “Për shpalljen e moszgjedhshmërisë të kandidatit të rradhës në listën shumemërore të Partisë Demokratike, Qarku Vlorë, z. Florenc Spahiu, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë për shkak të përfundimit të parakohshëm të mandatit të deputetit”. KQZ vendosi të shpallë moszgjedhshmërinë si deputet në Kuvendin e Shqipërisë, të kandidatit të radhës në listën shumemërore të Partisë Demokratike, Qarku Vlorë, z. Florenc Spahiu.
 2. Për shpalljen e moszgjedhshmërisë të kandidatit të rradhës në listën shumemërore të Partisë Demokratike, Qarku Dibër, z. Bashkim Murati, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë për shkak të përfundimit të parakohshëm të mandatit të deputetit”. KQZ vendosi të shpallë moszgjedhshmërinë si deputet në Kuvendin e Shqipërisë, të kandidatit të radhës në listën shumemërore të Partisë Demokratike, Qarku Dibër, z. Bashkim Murati.
 3. Për shpalljen e moszgjedhshmërisë të kandidatit të rradhës në listën shumemërore të Partisë Demokratike, Qarku Fier, z. Endri Jaupaj, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë për shkak të përfundimit të parakohshëm të mandatit të deputetit”. KQZ vendosi të shpallë moszgjedhshmërinë si deputet në Kuvendin e Shqipërisë, të kandidatit të radhës në listën shumemërore të Partisë Demokratike, Qarku Fier, z. Endri Jaupaj.
 4. Për shpalljen e moszgjedhshmërisë të kandidatit të rradhës në listën shumemërore të Partisë Demokratike, Qarku Fier, z. Fogert Hoxha, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë për shkak të përfundimit të parakohshëm të mandatit të deputetit”. KQZ vendosi të shpallë moszgjedhshmërinë si deputet në Kuvendin e Shqipërisë, të kandidatit të radhës në listën shumemërore të Partisë Demokratike, Qarku Fier, z. Fogert Hoxha.
 5. Për shpalljen e moszgjedhshmërisë të kandidatit të rradhës në listën shumemërore të Partisë Demokratike, Qarku Tiranë, z. Muharrem Doda, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë për shkak të përfundimit të parakohshëm të mandatit të deputetit”. KQZ vendosi të shpallë moszgjedhshmërinë si deputet në Kuvendin e Shqipërisë, të kandidatit të radhës në listën shumemërore të Partisë Demokratike, Qarku Tiranë, z. Muharrem Doda.
 6. Për shpalljen e moszgjedhshmërisë të kandidatit të rradhës në listën shumemërore të Partisë Demokratike, Qarku Elbasan, z. Loren Gllovina, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë për shkak të përfundimit të parakohshëm të mandatit të deputetit”. KQZ vendosi të shpallë moszgjedhshmërinë si deputet në Kuvendin e Shqipërisë, të kandidatit të radhës në listën shumemërore të Partisë Demokratike, Qarku Elbasan, z. Loren Gllavina.
 7. Për shpalljen e moszgjedhshmërisë të kandidatit të rradhës në listën shumemërore të Partisë Demokratike, Qarku Fier, z. Elvis Fisku, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë për shkak të përfundimit të parakohshëm të mandatit të deputetit”. KQZ vendosi të shpallë moszgjedhshmërinë si deputet në Kuvendin e Shqipërisë, të kandidatit të radhës në listën shumemërore të Partisë Demokratike, Qarku Fier, z. Elvis Pisku.
 8. Për shpalljen e moszgjedhshmërisë të kandidatit të rradhës në listën shumemërore të Partisë Demokratike, Qarku Elbasan, z. Xhaferr Dushku, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë për shkak të përfundimit të parakohshëm të mandatit të deputetit”. KQZ vendosi të shpallë moszgjedhshmërinë si deputet në Kuvendin e Shqipërisë, të kandidatit të radhës në listën shumemërore të Partisë Demokratike, Qarku Elbasan, z. Xhaferr Dushku.
 9. Për regjistrimin e koalicionit “Shpresa për Ndryshim” (SHN), për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30.06.2019”. KQZ vendosi të regjistrojë Koalicionin “Shpresa për Ndryshim”, (SHN) si subjekt zgjedhor pjesëmarrës në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019, me parti pjesëtare të tij si më poshtë:
 • Partia Aleanca Kuq e Zi;
 • Partia Bashkimi Liberal Demokrat;
 • Partia Demokracia e Re Europiane;
 • Partia Aleanca Popullore;
 • Partia Balli Kombëtar;
 • Partia e Emigracionit Shqiptar;
 • Partia Ora e Shqipërisë.
 1. “Për lirimin dhe emërimin e anëtarit të KZAZ Nr.52, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 2. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.12, Qarku Lezhë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 3. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.13, Qarku Lezhë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 4. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.”14, Qarku Lezhë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 5. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.15, Qarku Lezhë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 6. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.16, Qarku Dibër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 7. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.17, Qarku Dibër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 8. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.18, Qarku Dibër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 9. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.19, Qarku Dibër,  për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 10. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.20, Qarku Durrës, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 11. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.21, Qarku Durrës, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 12. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.22, Qarku Durrës, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 13. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.23, Qarku Durrës, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 14. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.24, Qarku Durrës, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 15. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.25, Qarku Durrës, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 16. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.54, Qarku Fier, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 17. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.55, Qarku Fier, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 18. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.56, Qarku Fier, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 19. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.57, Qarku Fier, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 20. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.58, Qarku Fier, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 21. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.59, Qarku Fier, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 22. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.60, Qarku Fier, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 23. “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.61, Qarku Fier, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.