Komisioni Qedror i Zgjedhjeve në mbledhjen e ditës së sotme, shqyrtoi dhe miratoi me 7 vota pro:

Projektvendimin, “Për zgjedhjen e Zëvëndëskryetarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve”. KQZ vendosi të zgjedhë Zvëndëskryetar, z. Denar Biba