Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi:

– Projekt-vendimin, “Për hedhjen e shortit dhe relatimin e kërkesave ankimore të depozituara në KQZ me nr.107, 108 dhe 109, të paraqitura nga subjektet zgjedhore, sipas objekteve përkatëse”. KQZ vendosi kalimin për shqyrtim të kërkesave ankimore nr. 107, 108 dhe 109.
– Projekt-vendimin, “Për nxjerrjen e rezultatit të votimit për zgjedhjen e këshillit të bashkisë Tiranë, qarku Tiranë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 21.06.2015”. KQZ vendosi të miratojë Tabelën Përmbledhëse të Rezultatit për zgjedhjen e këshillit të bashkisë Tiranë, qarku Tiranë.
– Projekt-vendimin, “Për shpërndarjen e mandateve për këshillin e bashkisë Devoll, qarku Korçë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 21.06.2015”. KQZ vendosi të shpërndajë mandatet për koalicionet zgjedhore dhe partitë që konkurojnë më vete, për këshillin e bashkisë Devoll, qaku Korçë dhe të shpallë kandidatët fitues nga listat shumemërore të partive politike të miratuara nga KZAZ nr. 70.
* Aleanca për Shqipërinë Europiane, 15 mandate
* Aleanca Popullore për Punë dhe Dinjitet, 6 mandate
– Projekt-vendimin, “Për shpërndarjen e mandateve për këshillin e bashkisë Poliçan, qarku Berat, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 21.06.2015”. KQZ vendosi të shpërndajë mandatet për koalicionet zgjedhore dhe partitë që konkurojnë më vete, për këshillin e bashkisë Poliçan, qaku Berat dhe të shpallë kandidatët fitues nga listat shumemërore të partive politike të miratuara nga KZAZ nr. 65.
* Aleanca për Shqipërinë Europiane, 13 mandate
* Aleanca Popullore për Punë dhe Dinjitet, 2 mandate
– Projekt-vendimin, “Për shpërndarjen e mandateve për këshillin e bashkisë Berat, qarku Berat, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 21.06.2015”. KQZ vendosi të shpërndajë mandatet për koalicionet zgjedhore dhe partitë që konkurojnë më vete, për këshillin e bashkisë Berat, qaku Berat dhe të shpallë kandidatët fitues nga listat shumemërore të partive politike të miratuara nga KZAZ nr. 64.
* Aleanca për Shqipërinë Europiane, 22 mandate
* Aleanca Popullore për Punë dhe Dinjitet, 9 mandate
– Projekt-vendimin, “Për shpërndarjen e mandateve për këshillin e bashkisë Kuçovë, qarku Berat, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 21.06.2015”. KQZ vendosi të shpërndajë mandatet për koalicionet zgjedhore dhe partitë që konkurojnë më vete, për këshillin e bashkisë Kuçovë, qaku Berat dhe të shpallë kandidatët fitues nga listat shumemërore të partive politike të miratuara nga KZAZ nr. 63.
* Aleanca për Shqipërinë Europiane, 23 mandate
* Aleanca Popullore për Punë dhe Dinjitet, 8 mandate
– Projekt-vendimin, “Për shpërndarjen e mandateve për këshillin e bashkisë Skrapar, qarku Berat, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 21.06.2015”. KQZ vendosi të shpërndajë mandatet për koalicionet zgjedhore dhe partitë që konkurojnë më vete, për këshillin e bashkisë Skrapar, qaku Berat dhe të shpallë kandidatët fitues nga listat shumemërore të partive politike të miratuara nga KZAZ nr. 66.
* Aleanca për Shqipërinë Europiane, 13 mandate
* Aleanca Popullore për Punë dhe Dinjitet, 2 mandate
– Projekt-vendimin, “Për shpërndarjen e mandateve për këshillin e bashkisë Dibër, qarku Dibër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 21.06.2015”. KQZ vendosi të shpërndajë mandatet për koalicionet zgjedhore dhe partitë që konkurojnë më vete, për këshillin e bashkisë Dibër, qaku Dibër dhe të shpallë kandidatët fitues nga listat shumemërore të partive politike të miratuara nga KZAZ nr. 19.
* Aleanca për Shqipërinë Europiane, 17 mandate
* Aleanca Popullore për Punë dhe Dinjitet, 13 mandate
* Astrit Ademi, 1 mandat
– Projekt-vendimin, “Për shpërndarjen e mandateve për këshillin e bashkisë Klos, qarku Dibër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 21.06.2015”. KQZ vendosi të shpërndajë mandatet për koalicionet zgjedhore dhe partitë që konkurojnë më vete, për këshillin e bashkisë Klos, qaku Dibër dhe të shpallë kandidatët fitues nga listat shumemërore të partive politike të miratuara nga KZAZ nr. 17.
* Aleanca për Shqipërinë Europiane, 12 mandate
* Aleanca Popullore për Punë dhe Dinjitet, 9 mandate