Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi dhe miratoi projektvendimin, “Për konstatimin e përfundimit pa votim dhe pa rezultat të zgjedhjeve të pjesshme për Kryetarin e Bashkisë Kavajë, të datës 7 maj 2017”.
KQZ vendosi të konstatojë përfundimin pa votim dhe pa rezultat, të zgjedhjeve të pjesshme për Kryetarin e Bashkisë Kavajë, të datës 7 maj 2017