Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në mbledhjen e dites së sotme shqyrtoi dhe miratoi projektvendimin, “Për nxjerrjen jashtë përdorimit të vulës së sekretarit të QV-së, nr. 1167, të KZAZ-së nr. 19, Dibër dhe zëvëndësimin me vulë rezerve.