Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shqyrtoi projektvendimet:

  1. “Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Tiranë, Qarku Tiranë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ nuk arriti të marrë vendim për shpërndarjen e mandateve.
  2. “Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Berat, Qarku Berat, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ nuk arriti të marrë vendim për shpërndarjen e mandateve.
  3. “Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Shijak, Qarku Durrës, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ nuk arriti të marrë vendim për shpërndarjen e mandateve.
  4. “Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Selenicë, Qarku Vlorë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ nuk arriti të marrë vendim për shpërndarjen e mandateve.
  5. “Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Kurbin, Qarku Lezhë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ nuk arriti të marrë vendim për shpërndarjen e mandateve.
  6. “Për shpërndarjen e mandateve, për Këshillin e Bashkisë Shkodër, Qarku Shkodër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ nuk arriti të marrë vendim për shpërndarjen e mandateve.