Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi dhe miratoi projektvendimin, “Për miratimin e sasisë së fletëve të votimit për çdo QV për Zgjedhjet për Kuvendin, të datës 18 qershor 2017”. Për zgjedhjet për Kuvend të datës 18.06.2017, do të prodhohen 3.518.295 fletë votimi gjithsej.