Sot, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shqyrtoi dhe miratoi projekvendimin, “Për miratimin e ngritjes të Zonave të Administrimit Zgjedhor (ZAZ) për Zgjedhjet për Kuvend 2017”. KQZ vendosi ngritjen e 90 Zonave të Administrimit Zgjedhor (ZAZ).