Njoftohen të gjithë trajnuesit dhe anëtarët e Grupeve të Numërimit të Votave (GNV-ve) se programi i i trajnimit për zgjedhjet e organeve të qeverisjes vendore, do të zhvillohet më datë 6 maj 2011.
Lutemi të gjithë trajnuesve dhe anëtarëve të GNV-ve të paraqiten në vendin e trajnimit ora 16.00 pranë KZAZ-ve përkatëse.
Për çdo informacion të mëtejshëm, mund të kontaktoni me Drejtorinë e Komisioneve Zgjedhore, Trajnimit dhe Edukimit të Zgjedhësve, Sektori i Trajnimeve me telefon 04 22 81 662, 04 22 81 683.