Njoftim Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njofton të gjithë trajnuesit dhe anëtarët e Komisioneve të Qendrave të Votimit se trajnimi do të vazhdojë edhe më datë 7 maj. Lutemi të gjithë anëtarët e KQV-ve të trajnohen para se të marrin bazën materiale pranë KZAZ-ve përkatëse. Për çdo informacion të mëtejshëm, mund të kontaktoni me Drejtorinë e Komisioneve Zgjedhore, Trajnimit dhe Edukimit të Zgjedhësve, Sektori i Trajnimeve me telefon 04 22 81 662, 04 22 81 683