Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e mërkurë, më datë 14.06.2017, ora 10:30, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

A. Shqyrtimi i projekt vendimeve,

1. Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër dhe përkthyesve të Ambasadës Amerikane për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017.
2. Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të Shoqatës “Qytetarët për Ndryshim Social” për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017.
3. Për miratimin e vëzhguesve  afatshkurtër të Shoqatës për Integrimin e Zonave Informale për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017.
4. Për miratimin e përfaqësuesve të agjencisë së lajmeve “Anadolu Agency”(AA) për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017.
5. Për miratimin e  vëzhguesit të medias RTK – Radio Televizioni Kosovës për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend ,të datës 25 qershor 2017.
6.  Për miratimin e përfaqësuesve të medias të Radiotelevizionit Shqiptar dega Gjirokastër për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017.
7.  Për miratimin e gazetarëve dhe operatorëve të IN TV për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend ,të datës 25 qershor 2017.
8. Për miratimin e gazetarëve dhe operatorëve të Antena Nord Televizion për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017.
9. Për përdorimin e proçesverbaleve të administrimit të materialeve zgjedhore të prodhuara sipas modeleve të miratuara me vendimin e KQZ-së nr.26, datë 21.01.2017 dhe proçesverbaleve të administrimit të materialeve zgjedhore të prodhuara sipas modeleve të miratuara me vendim e KQZ-së nr.112, datë  29.03.2017, për zgjedhjet e datës 25 qershor 2017.
10. Për përdorimin e zarfave të sigurisë të prodhuara sipas modeleve të miratuara me vendim të KQZ –së nr.25, datë 24.01.2017 dhe zarfava të sigurisë të prodhuara sipas modeleve të miratuara me vendim KQZ –së nr.112, datë 29.03.2017, për zgjedhjet e datës 25 qershor 2017.
11. Për përdorimin e vulave me kod sigurie sipas modeleve të miratuara me vendim  të     KQZ-së nr.112, datë 29.03.2017, për zgjedhjet e datës 25 qershor 2017.
12. Për miratimin e gazetarëve dhe operatorëve të televizionit Tema TV  për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017.
13. Për një shtesë në vendimin nr.382, datë 12.06.2017 “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër të OSBE/ODIHR për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend. të datës 25 qershor 2017“.
14. Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër dhe përkthyesve të Ambasadës Daneze për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend ,të datës 25 qershor 2017.
15. Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër dhe përkthyesit të Ambasadës Suedeze për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017.
16. Për një shtesë në vendimin nr.319, datë 26.05.2017 “Për miratimin e përkthyesve të OSBE/ODIHR për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 qershor 2017”.
17. Për shqyrtimin e raportit të ndërmjetëm të monitorimit të fushatës zgjedhore për subjektin zgjedhor Partia Lëvizja Socialiste për Integrim.
18. Për disa  shtesa dhe ndryshime në Udhezimin nr.19, date 09.06.2009 “Për proçedurën e hedhjes së shortit për caktimin e anëtarit të tretë dhe të katërt të GNV-ve, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 28 qershor 2009”.
19. Shpalljen e rezultatit të shortit për caktimin e partisë që do të propozojë anëtarin e tretë të GNV-ve në KZAZ-në Nr. 1- 90, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 25.06.2007.