Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi:

– Projekt-vendimin, “Për shqyrtimin e kërkesave ankimore të depozituara në KQZ me nr.111 dhe 112, të paraqitura nga subjektet zgjedhore, sipas objekteve përkatëse”, si dhe 107 dhe 108”. KQZ vendosi:
1. Rrëzimin e kërkesës ankimore nr. 111, të paraqitur nga subjekti zgjedhor, Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim
2. Rrëzimin e kërkesës ankimore nr. 112, të paraqitur nga subjekti zgjedhor, Partia për Drejtësi e Shqiptarëve
3. Rrëzimin e kërkesës ankimore nr. 107, të paraqitur nga subjekti zgjedhor, Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë.
4. Rrëzimin e kërkesës ankimore nr. 108, të paraqitur nga subjekti zgjedhor, Partia Demokratike e Shqipërisë.
– Projekt-vendimin, “Për shpërndarjen e mandateve për këshillin e bashkisë Pukë, qarku Shkodër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 21.06.2015”. KQZ vendosi të shpërndajë mandatet për koalicionet zgjedhore dhe partitë që konkurojnë më vete, për këshillin e bashkisë Pukë, qarku Shkodër dhe të shpallë kandidatët fitues nga listat shumemërore të partive politike të miratuara nga KZAZ nr. 07.
• Aleanca për Shqipërinë Europiane, 11 mandate
• Aleanca Popullore për Punë dhe Dinjitet, 3 mandate
• Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë, 1 mandat
– Projekt-vendimin, “Për shpërndarjen e mandateve për këshillin e bashkisë Fushë-Arrëz, qarku Shkodër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 21.06.2015”. KQZ vendosi të shpërndajë mandatet për koalicionet zgjedhore dhe partitë që konkurojnë më vete, për këshillin e bashkisë Fushë-Arrëz, qarku Shkodër dhe të shpallë kandidatët fitues nga listat shumemërore të partive politike të miratuara nga KZAZ nr. 08.
• Aleanca për Shqipërinë Europiane, 10 mandate
• Aleanca Popullore për Punë dhe Dinjitet, 5 mandate
– Projekt-vendimin, “Për shpërndarjen e mandateve për këshillin e bashkisë Has, qarku Kukës, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 21.06.2015”. KQZ vendosi të shpërndajë mandatet për koalicionet zgjedhore dhe partitë që konkurojnë më vete, për këshillin e bashkisë Has, qarku Kukës dhe të shpallë kandidatët fitues nga listat shumemërore të partive politike të miratuara nga KZAZ nr. 10.
• Aleanca për Shqipërinë Europiane, 12 mandate
• Aleanca Popullore për Punë dhe Dinjitet, 9 mandate
– Projekt-vendimin, “Për shpërndarjen e mandateve për këshillin e bashkisë Tropojë, qarku Kukës, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 21.06.2015”. KQZ vendosi të shpërndajë mandatet për koalicionet zgjedhore dhe partitë që konkurojnë më vete, për këshillin e bashkisë Tropojë, qarku Kukës dhe të shpallë kandidatët fitues nga listat shumemërore të partive politike të miratuara nga KZAZ nr. 9.
• Aleanca për Shqipërinë Europiane, 12 mandate
• Aleanca Popullore për Punë dhe Dinjitet, 9 mandate
– Projekt-vendimin, “Për shpërndarjen e mandateve për këshillin e bashkisë Dropull, qarku Gjirokastër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 21.06.2015”. KQZ vendosi të shpërndajë mandatet për koalicionet zgjedhore dhe partitë që konkurojnë më vete, për këshillin e bashkisë Dropull, qarku Gjirokastër dhe të shpallë kandidatët fitues nga listat shumemërore të partive politike të miratuara nga KZAZ nr. 80.
• Aleanca për Shqipërinë Europiane, 14 mandate
• Aleanca Popullore për Punë dhe Dinjitet, 3 mandate
• Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen, 1 mandat
• Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut, 3 mandate
– Projekt-vendimin, “Për shpërndarjen e mandateve për këshillin e bashkisë Konispol, qarku Vlorë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 21.06.2015”. KQZ vendosi të shpërndajë mandatet për koalicionet zgjedhore dhe partitë që konkurojnë më vete, për këshillin e bashkisë Konispol, qarku Vlorë dhe të shpallë kandidatët fitues nga listat shumemërore të partive politike të miratuara nga KZAZ nr. 90.
• Aleanca për Shqipërinë Europiane, 9 mandate
• Aleanca Popullore për Punë dhe Dinjitet, 5 mandate
• Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut, 1 mandat
– Projekt-vendimin, “Për shpërndarjen e mandateve për këshillin e bashkisë Cërrik, qarku Elbasan, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 21.06.2015”. KQZ vendosi të shpërndajë mandatet për koalicionet zgjedhore dhe partitë që konkurojnë më vete, për këshillin e bashkisë Cërrik, qarku Elbasan dhe të shpallë kandidatët fitues nga listat shumemërore të partive politike të miratuara nga KZAZ nr. 46.
• Aleanca për Shqipërinë Europiane, 14 mandate
• Aleanca Popullore për Punë dhe Dinjitet, 7 mandate
– Projekt-vendimin, “Për shpërndarjen e mandateve për këshillin e bashkisë Mirditë, qarku Lezhë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 21.06.2015”. KQZ vendosi të shpërndajë mandatet për koalicionet zgjedhore dhe partitë që konkurojnë më vete, për këshillin e bashkisë Mirditë, qarku Lezhë dhe të shpallë kandidatët fitues nga listat shumemërore të partive politike të miratuara nga KZAZ nr. 14.
• Aleanca për Shqipërinë Europiane, 15 mandate
• Aleanca Popullore për Punë dhe Dinjitet, 4 mandate
• Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut, 1 mandat
• Gjon Pjetri, 1 mandat
– Projekt-vendimin, “Për shpërndarjen e mandateve për këshillin e bashkisë Kurbin, qarku Lezhë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 21.06.2015”. KQZ vendosi të mosmiratojë shpërndarjen e mandateve për këshillin e bashkisë Kurbin, qarku Lezhë, për shkak të mosmarrjes së votave të nevojshme për miratimin e tij.
– Projekt-vendimin, “Për shpërndarjen e mandateve për këshillin e bashkisë Elbasan, qarku Elbasan, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 21.06.2015”. KQZ vendosi të shpërndajë mandatet për koalicionet zgjedhore dhe partitë që konkurojnë më vete, për këshillin e bashkisë, qarku dhe të shpallë kandidatët fitues nga listat shumemërore të partive politike të miratuara nga KQZ.
• Aleanca për Shqipërinë Europiane, 35 mandate
• Aleanca Popullore për Punë dhe Dinjitet, 16 mandate