Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi projektvendimin:

  • “Për shpërndarjen e fondeve vjetore, partive politike në formën e ndihmës financiare vjetore për vitin 2020”.

KQZ vendosi të shpërndajë fondin prej 140 milionë lekë, partive politike si më poshtë:

  1. Partia Socialiste e Shqipërisë               63.417.047 lekë
  2. Partia Demokratike                                38.911.877 lekë
  3. Lëvizja Socialiste për Integrim            20.012.797 lekë
  4. Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet     7.447.477 lekë
  5. Lista e Barabartë                                       4.841.667 lekë
  6. Partia Socialdemokrate                            5.369.137 lekë