• Njoftime për shtyp

Rendi i Ditës

  • RENDI I DITËS 11.02.2019, ora 12:00

    Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e hënë , më datë 11.02.2019, ora 12:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite: Shqyrtimi i projekt vendimeve:   1. Raporti i auditit teknicien për periudhën Dhjetor 2018- Janar 2019 2. ’’Për shpërndarjen e fondeve vjetore ,partive politike për vitin 2019’’ 3. ’’Për miratimin e struktures se shpenzimeve buxhetore për zgjedhjet […]