Kryetari dhe Anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve pritën në takim delegacionin e Komisionit të Venecias, i cili ndodhet në Tiranë me kërkesë të Kuvendit të Shqipërisë.