Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi projektvendimet:

 1. “Për lirimin dhe emërimin e anëtarit të KZAZ nr. 27, lirimin dhe emërimin e sekretarit të KZAZ nr. 70, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30.06.2019”.
 2. “Për shpalljen e moszgjedhshmërisë të kandidatit të rradhës në listën shumemërore të Partisë Demokratike, Qarku Fier, z. Almer Toska, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë për shkak të përfundimit të parakohshëm të mandatit të deputetit”. KQZ vendosi të shpallë moszgjedhshmërinë si deputet në Kuvendin e Shqipërisë, të kandidatit të radhës në listën shumemërore të Partisë Demokratike, Qarku Fier, z. Almet Toska.
 3. “Për shpalljen e moszgjedhshmërisë të kandidatit të rradhës në listën shumemërore të Partisë Demokratike, Qarku Elbasan, z. Artmir Krasniqi, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë për shkak të përfundimit të parakohshëm të mandatit të deputetit”. KQZ vendosi të shpallë moszgjedhshmërinë si deputet në Kuvendin e Shqipërisë, të kandidatit të radhës në listën shumemërore të Partisë Demokratike, Qarku Elbasan, z. Artmir Krasniqi.
 4. “Për shpalljen e moszgjedhshmërisë të kandidatit të rradhës në listën shumemërore të Partisë Demokratike, Qarku Tiranë, z. Dashnor Visha, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë për shkak të përfundimit të parakohshëm të mandatit të deputetit”. KQZ vendosi të shpallë moszgjedhshmërinë si deputet në Kuvendin e Shqipërisë, të kandidatit të radhës në listën shumemërore të Partisë Demokratike, Qarku Tiranë, z. Dashnor Visha.
 5. “Për shpalljen e moszgjedhshmërisë të kandidatit të rradhës në listën shumemërore të Partisë Demokratike, Qarku Tiranë, z. Erald Shulla, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë për shkak të përfundimit të parakohshëm të mandatit të deputetit”. KQZ vendosi të shpallë moszgjedhshmërinë si deputet në Kuvendin e Shqipërisë, të kandidatit të radhës në listën shumemërore të Partisë Demokratike, Qarku Tiranë, z. Erald Shulla.
 6. “Për shpalljen e moszgjedhshmërisë të kandidatit të rradhës në listën shumemërore të Partisë Demokratike, Qarku Durrës, z. Erzen Laçi, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë për shkak të përfundimit të parakohshëm të mandatit të deputetit”. KQZ vendosi të shpallë moszgjedhshmërinë si deputet në Kuvendin e Shqipërisë, të kandidatit të radhës në listën shumemërore të Partisë Demokratike, Qarku Durrës, z. Erzen Laçi.
 7. “Për shpalljen e moszgjedhshmërisë të kandidatit të rradhës në listën shumemërore të Partisë Demokratike, Qarku Tiranë, z. Hysen Kadiu, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë për shkak të përfundimit të parakohshëm të mandatit të deputetit”. KQZ vendosi të shpallë moszgjedhshmërinë si deputet në Kuvendin e Shqipërisë, të kandidatit të radhës në listën shumemërore të Partisë Demokratike, Qarku Tiranë, z. Hysen Kadiu.
 8. “Për shpalljen e moszgjedhshmërisë të kandidatit të rradhës në listën shumemërore të Partisë Demokratike, Qarku Vlorë, z. Jolio Dine, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë për shkak të përfundimit të parakohshëm të mandatit të deputetit”. KQZ vendosi të shpallë moszgjedhshmërinë si deputet në Kuvendin e Shqipërisë, të kandidatit të radhës në listën shumemërore të Partisë Demokratike, Qarku Vlorë, z. Jolio Dine.
 9. “Për regjistrimin si subjekt zgjedhor ‘Partia Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian’ për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi të regjistrojë ‘Partia Aleanca e Maqedonasve për Integrim Europian’, me kryetar z. Edmond Themelko, si subjekt zgjedhor për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 10. “Për regjistrimin si subjekt zgjedhor ‘Partia Balli Kombëtar’ për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi të regjistrojë ‘Partia Balli Kombëtar’, me kryetar z. Adriatik Alimadhi, si subjekt zgjedhor për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 11. “Për regjistrimin si subjekt zgjedhor “Partia G-99” për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi të regjistrojë ‘Partia G-99’, me kryetar z. Redi Shtino, si subjekt zgjedhor për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 12. “Për regjistrimin si subjekt zgjedhor ‘Partia Aleanca Demokrate Shqiptare’ për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi të regjistrojë ‘Partia Aleanca Demokrate Shqiptare, me kryetar z. Eduart Abazi, si subjekt zgjedhor për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 13. “Për regjistrimin si subjekt zgjedhor ‘Partia Aleanca Arbnore Kombëtare’ për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi të regjistrojë ‘Partia Aleanca Arbnore Kombëtare’, me kryetar z. Gjet Ndoj, si subjekt zgjedhor për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 14. “Për regjistrimin si subjekt zgjedhor ‘Partia Bindja Demokratike’ për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi të regjistrojë ‘Partia Bindja Demokratike’, me kryetar z. Astrit Patozi, si subjekt zgjedhor për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 15. “Për regjistrimin si subjekt zgjedhor ‘Partia Shqipëria e Re’ për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi të regjistrojë ‘Partia Shqipëria e Re’, me kryetar z. Oltion Kordha, si subjekt zgjedhor për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 16. “Për regjistrimin si subjekt zgjedhor ‘Partia Aleanca Popullore’ për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi të regjistrojë ‘Partia Aleanca Popullore’, me kryetar z. Artur Dojaka, si subjekt zgjedhor për organet e qeverisjes vendore, të datës 30 qershor 2019.
 17. “Për regjistrimin e Komitetit Nismëtar për organizimin e punës për paraqitjen e z. Fran Molla si kandidat i propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore Tiranë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi të regjistrojë Komitetin Nismëtar, i cili do të organizojë punën për paraqitjen e z. Fran Molla, si kandidat i propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore Bashkia Tiranë.
 18. “Për dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, kandidatit të listës shumemërore të Partisë Lëvizja Socialiste Për Integrim, Qarku Berat, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë”. KQZ vendosi t’i japë mandatin e deputetit të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, kandidatit të radhës në listën shumemërore të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, Qarku Berat, z. Klajdi Qama.