Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në mbledhjen e sotme shqyrtoi projektvendimet:

  1. “Për miratimin e gazetarëve të televizionit ZDF, për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi të miratojë kërkesën e televizionit ZDF, për akreditimin e 2 gazetarëve, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore.
  2. “Për miratimin e gazetarëve dhe operatorëve të televizionit Zjarr, për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi të miratojë kërkesën e televizionit Zjarr, për akreditimin e 3 gazetarëve dhe operatorëve, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore.
  3. “Për një shtesë në vendimin nr.840 “Për miratimin e gazetarëve dhe operatorëve të televizionit Report TV, për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi të miratojë kërkesën e televizionit Report, për akreditimin e 6 gazetarëve dhe operatorëve, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore.
  4. “Për miratimin e gazetarëve të televizionit Kanal 5 Maqedoni, për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi të miratojë kërkesën e televizionit Kanal 5 Maqedoni, për akreditimin e 2 gazetarëve, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore.
  5. “Për miratimin e ekipi të Agjensisë Reuters, për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi të miratojë kërkesën e Agjensisë Reuters, për akreditimin e 3 gazetarëve/fotoreporterëve, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore.
  6. “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër dhe përkthyesve të Ambasadës Austriake, për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi të miratojë kërkesën e Ambasadës Austriake, për akreditimin e 4 vëzhguesve afatshkurtër dhe 2 përkthyesve, për zgjedhjet e datës 30 qershor 2019.
  7. “Për miratimin e përfaqësuesve të Agjensisë së lajmeve Kosova Press, për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi të miratojë kërkesën e Agjensisë së lajmeve Kosova Press, për akreditimin e 2 gazetarëve dhe operatorëve, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore.
  8. “Për shqyrtimin e propozimit për ndryshimin e vendi të numërimit të votave të ZAZ nr.6, Qarku Shkodër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
  9. “Për lirimin dhe emërimin e disa anëtarve dhe sekretarëve të KZAZ-ve, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.