Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi dhe miratoi projektvendimin, “Për miratimin e strukturës së shpenzimeve buxhetore, për zgjedhjet për Kuvendin të datës 18 Qershor 2017”.