Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi:
– Projektvendimin, “Për caktimin e numrit të mandateve për çdo zonë zgjedhore të zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë të vitit 2017”.
KQZ vendosi shtyrjen e vendimarrjes, për të kërkuar informacion shtesë nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, në bazë të kërkësës së subjektit Partia Demokratike.