Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi projektvendimin:

 • “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatëve nga listat shumemërore për këshillat bashkiak, në zbatim të ligjit nr.138/2015 ”Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.

KQZ vendosi njoftimin e këshillave bashkiak për vazhdimin e procedurave për dhënien e mandatit të listave shumemërore, për plotësimin e vendeve vakant në këshillat bashkiak, si më poshtë:

 1. Qarku Tiranë, Bashkia Kavajë, znj. Idajete Doka
 2. Qarku Tiranë, bashkia Kavajë, znj. Adelina Kaloti
 3. Qarku Berat, Bashkia Kuçovë, z. Azis Pepa
 4. Qarku Berat, Bashkia Kuçovë, znj. Denisa Olluri
 5. Qarku Kukës, Bashkia Kukës, z. Tigri Braha
 6. Qarku Fier, Bashkia Roskovec, znj. Tajane Kuka
 7. Qarku Vlorë, Bashkia Selenicë, z. Dushan Hysenaj
 8. Qarku Vlorë, Bashkia Delvinë, znj. Behie Alushi
 9. Qarku Fier, Bashkia Fier, znj. Antigoni Rika
 10. Qarku Fier, Bashkia Lushnje, z. Igli Hajdari
 11. Qarku Vlorë, Bashkia Selenicë, znj. Nexhmie Haderi
 12. Qarku Dibër, Bashkia Mat, znj. Ada Skura
 13. Qarku Shkodër, Bashkia Malësi e Madhe, z. Besnik Pecaj
 14. Qarku Shkodër, Bashkia Malësi e Madhe, z. Gjovalin Sterkaj
 15. Qarku Tiranë, Bashkia Tiranë, znj. Grejsi Bixhi
 16. Qarku Durrës, Bashkia Krujë, z. Ergys Sufa
 17. Qarku Lezhë, Bashkia Mirditë, z. Erald Marku
 18. Qarku Gjirokastër, Bashkia Memaliaj, z. Ervis Qata
 19. Qarku Fier, Bashkia Mallakastër, znj. Eralda Muçaj
 20. Qarku Tiranë, Bashkia Kavajë, znj. Lavdie Gjini