Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, vendosi shtyrjen e mbledhjes “Për shqyrtimin e kërkesave të grupeve nismëtare, për fillimin e procedurave, për zhvillimin e një referendumi vendor në 133 komuna/bashki”, duke pranuar kërkesën e Partisë Socialiste, e cila kërkoi më shumë kohë për të shqyrtuar materialet e mbledhjes pasi ishin voluminoze.

Mbledhja u shty për ditën e premte, dt. 14.12.2014, në orën 09.00.