Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi dhe miratoi projektvendimin:
– “Për akreditimin e vëzhguesve afatgjatë të Koalicionit të Vëzhguesve Vendorë (KVV) për zgjedhjet e pjesshme për kryetar Bashkia Kolonjë, të datës 20 nëntor 2016”. KQZ vendosi akreditimin e 19 vëzhguesve afatgjatë.”