Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi dhe miratoi projektvendimin:
– “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër nga Bashkimi Evropian (BE) për zgjedhjet e pjesshme për kryetar në Bashkinë Kolonjë, të datës 20 Nëntor, 2016” .
KQZ vendosi akreditimin e 2(dy) vëzhguesve afatshkurtër.