Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi dhe miratoi:

– Projekt-vendimet, “Për regjistrimin si subjekt zgjedhor të Partive”:

1- Partia Socialiste e Shqipërisë

2- Partia Social Punëtore Shqiptare

3- Partia Shqiptare Atdheu

4- Partia Demokratike e Bashkimit Myslyman Shqiptar

5- Partia e Unitetit Kombëtar

6- Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar

– Projekt-Regulloren, “Për miratimin e Rregullores për organizimin dhe funksionimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve”.

Mbledhja e radhës e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, do të zhvillohet ditën e Enjte, datë 09.04.2015