Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e premte, më datë 07.07.2017, ora 10:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

A. Shqyrtimi i projekt vendimeve,

1. Për shpalljen e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve të pjesshme për Kryetarin e Bashkisë Kavajë, Qarku Tiranë, të datës 25 qershor 2017.