Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, do të rekrutojë në rang vendi trajnues për trajnimin e administratës zgjedhore që do të ngrihet për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30.06.2019:
54 trajnues për trajnimin e anëtarëve të Komisioneve Zonale të AdministrimitZgjedhor (KZAZ)
Numri kërkuar i trajnuesve të KZAZ-ve për çdo qark/bashki, sipas tabelës 1.
280 trajnues për trajnimin e anëtarëve të Komisioneve të Qendrave të Votimit (KQV-ve);
Numri i kërkuar të trajnuesve të KQV për çdo qark/bashki, sipas tabelës 2.
94 trajnues për trajnimin e anëtarëve të Grupeve të Numërimit të Votave (GNV-ve).
Numri i kërkuar të trajnuesve të GNV për çdo qark/bashki, sipas tabelës 3.

NJOFTIMI