Mbi publikimin e planit vjetor të pranimit në shërbimin civil

Shkresa Përcjellse