KOMISIONI QËNDROR I ZGJEDHJEVE

Rruga “Ibrahim Rrugova”, Nr. 4
Tiranë, Shqipëri

Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve

KONTAKTET ME KQZ

Numri i telefonit për t’u lidhur me KQZ është: +355 4 7235254

Sekretari i Përgjithshëm:

Drejtoria e Komisioneve Zgjedhore, Trajnimit dhe Edukimit të Zgjedhësve: Ana Tenolli

Drejtoria Juridike: Dëshira Pasko

Drejtoria e Shërbimeve dhe Logjistikës: Eldi Hoxha

Zyra e Shtypit: Drilona Hoxhaj

Drejtoria e Burimeve Njerëzore: Anila Ruço

Drejtoria e Financës: Mirela Gega

Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit: Petrit Gjokuta

Drejtoria e Marrëdhënieve me Jashtë: Elvira Goxholli