VIZIONI I KQZ-së

KQZ aspiron arritjen dhe respektimin e plotë, pa asnjë kompromis të standardeve për realizimin e zgjedhjeve të lira të drejta dhe demokratike, për të mbrojtur integritetin dhe fshehtësinë e votës, duke kontribuar në konsolidimin e demokracisë në procesin zgjedhor.