CENTRAL ELECTION COMMISSION 

Rruga “Ibrahim Rrugova”, Nr. 4
Tiranë, Shqipëri

Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve

CONTACTS WITH CENTRAL ELECTION COMMISSION 

EMAIL ADDRESSES

General Secretary: Y[email protected]

PHONE NUMBER

Mo.-Fri. 8:00 AM – 5:00 PM PST please call:
+35542274808