Zgjedhjet për kuvend 2001

MODELI I FLETËS SË VOTIMIT PËR PARTITË POLITIKE DHE KOALICION

Fletët e Votimit për Partitë Politike dhe Koalicion

MODELI I FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDAT
 
 
TABELA PËRMBLEDHËSE E REZULTATEVE PËR KANDIDATËT E LISTËS SHUMËEMËRORE
 
 
TABELA E SHPERNDARJES SË VOTAVE TË VLEFSHME
 
 
LISTA E PARTIVE DHE SUBJEKTEVE
By KQZ
 
Emri zyrtar i Partise
Shkronjat
 nistore
1
Partia Demokrate
PD
2
Partia Komuniste Shqiptare
PKSH
3
Partia Lëvizja e Legalitetit
PLL
4
Partia Kombëtare Konservatore Shqiptare
P.KONS
5
Partia Reformatore Demokratike Shqiptare
PRDSH
6
Partia Alternativa Liberale
PALSH
7
Partia Biznesi Shqiptar
PBSH
8
Partia Mendimi Djathtë Liberal
PMDL
9
Partia Aleanca Demokratike
AD
10
Partia Shqiptare Ambientaliste
PSHA
11
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare
PLPSH
12
Partia Uniteti Kombëtar
PUK
13
Partia Pajtimi Kombëtar Shqiptar
PPK
14
Partia Bashkësia Kombëtare Shqiptare
PBKSH
15
Partia Lidhja Fshatare
PLFSH
16
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar
PBRSH
17
Partia Social kristiane e Shqipërisë
PSKSH
18
Partia Balli Kombëtar Demokrat
PBKD
19
Partia Bashkimi Demokrat
PBDSH
20
Partia Lidhja Kombëtare Shqiptare
PLKSH
21
Partia Republikane Shqiptare
PRSH
22
Partia Balli Kombëtar Shqiptar
PBK
23
Partia Lëvizja Monarkiste Demokrate Shqiptare
PL.
Monarkiste
24
Partia Agrare e Shqipërisë
PASH
25
Partia Bashkimi Liberal Shqiptar
PBLSH
26
Partia Centraliste e Mirëqënies Popullore
PMP
27
Partia Aleanca Nacionale
PAN
28
Partia Demokristiane e Shqipërisë
PDK
29
Partia Social Demokrate
PSD
30
Partia e Komunistëve të Bashkuar të Shqipërisë
PKBSH
31
Partia Universale për Demokraci Amerikane
PUDA
32
Partia Demokracia Paqësore
PDP
33
Partia Forca Albania
PFA
34
Partia Socialiste e Shqipërisë
PSSH
35
Partia Bashkimi Demokristian Shqiptar
PBDKSH
36
Partia Demokratike
PDSH
37
Partia per te Drejtat e Njeriut
PBDNJ
38
Partia Emigracioni Shqiptar
PESH