Zgjedhjet 2005

DOKUMENTET E PARAQITJES SE LISTES SHUMEMERORE PER DEPUTET
 
 
 
TABELAT E REZULTATEVE
 
Kapak blloku Model 40-05
Kapak blloku Model 56-05
Kapak blloku Model 39-05
Kapak blloku Model 57-05 
Tabele ndihmese per kandidatet Model 39.a-05 
Tabele ndihmese per partite Model 40.a-05 
Tabele per kandidatet- QV Model 56-05 
Tabele per partite-QV Model 57-05 
Tabele permbledhese per kandidatet Model 39-05 
Tabele permbledhese per partite Model 40-05
PËRMBAJTJA E FLETËS SË VOTIMIT PËR PARTITE DHE KOALICIONET
 
Përmbajtja e Fletës së Votimit për Partitë dhe Koalicionet në Zgjedhjet për Kuvend 2005
 
PËRMBAJTJA E FLETËS SË VOTIMIT PËR KANDIDATËT E DREJTPËRDREJTË
 
Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5
Zona 6 Zona 7 Zona 8 Zona 9 Zona 10
Zona 11 Zona 12 Zona 13 Zona 14 Zona 15
Zona 16 Zona 17 Zona 18 Zona 19 Zona 20
Zona 21 Zona 22 Zona 23 Zona 24 Zona 25
Zona 26 Zona 27 Zona 28 Zona 29 Zona 30
Zona 31 Zona 32 Zona 33 Zona 34 Zona 35
Zona 36 Zona 37 Zona38 Zona 39 Zona 40
Zona 41 Zona 42 Zona 43 Zona 44 Zona 45
Zona 46 Zona 47 Zona 48 Zona 49 Zona 50
Zona 51 Zona 52 Zona 53 Zona 54 Zona 55
Zona 56 Zona 57 Zona 58 Zona 59 Zona 60
Zona 61 Zona 62 Zona 63 Zona 64 Zona 65
Zona 66 Zona 67 Zona 68 Zona 69 Zona 70
Zona 71 Zona 72 Zona 73 Zona 74 Zona 75
Zona 76 Zona 77 Zona 78 Zona 79 Zona 80
Zona 81 Zona 82 Zona 83 Zona 84 Zona 85
Zona 86 Zona 87 Zona 88 Zona 89 Zona 90
Zona 91 Zona 92 Zona 93 Zona 94 Zona 95
Zona 96 Zona 97 Zona 98 Zona 99 Zona 100
LISTA SHUMEMËRORE E PARTIVE DHE KOALICIONEVE
 
Emri i Partisë Shkronjat nistore
Alenca Demokratike AD
Levizja Socialiste per Integrim LSI
Levizja per Zhvillim Kombetar LZHK
Partia Agrare Ambientaliste PAA
Partia Aleanca per Mireqenie dhe Solidaritet AMS
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar BDSH
Partia Bashkimi per te Drejtat e Njeriut PBDNJ
Partia Balli Kombëtar PBK
Partia Balli Kombëtar Demokrat PBKD
Partia Bashkimi Liberal Demokrat BLD
Partia Demokratike PD
Partia Demokristiane PDK
Partia Demokrate e Re PDR
Partia Demokracia Sociale PDSSH
Partia Komuniste e Shqiperise PKSH
Partia Lidhja e Blerte Shqiptare LBSH
Partia Levizja per te Drejtat dhe Lirite e Njeriut LDLNJ
Partia e Punes e Shqiperise PPSH
Partia Republikane Shqiptare PR
Partia Socialiste PSSH
Partia Socialdemokrate PSD
Partia e Sigurise Kombetare PSKSH
LISTA E PARTIVE DHE KOALICIONEVE
 
Lista e Subjekteve Zgjedhore dhe Koalicioneve qe moren pjese ne Zgjedhjet per Kuvend 2005