KONTAKTET ME KQZ

Numri i telefonit për t’u lidhur me KQZ është: +355 4 7235254.

Për t’u lidhur me personat e mëposhtëm formoni numrin e brendshëm përkatës.

Sekretari i Përgjithshëm: ylli merkaj

Tel:+35542225503;

E-mail: [email protected]

Drejtoria e Komisioneve Zgjedhore, Trajnimit dhe Edukimit të Zgjedhësve: Ana Tenolli

Tel:  +35542225856;
E-mail: [email protected];
[email protected]

Drejtoria Juridike: Dëshira Pasko

Tel: +35542230552;
E-mail: [email protected];
[email protected]

Drejtoria e Shërbimeve dhe Logjistikës: Eldi Hoxha

Tel: +35542262308

E-mail:  [email protected];
[email protected]

Zyra e Shtypit: Drilona Hoxhaj

Tel: +35542223525;
E-mail: [email protected]

Drejtoria e Burimeve Njerëzore: Anila Ruço

Tel: +35542234796;
E-mail: [email protected][email protected]

Drejtoria e Financës: Mirela Gega

Tel: +35542227532;

E-mail: [email protected]

Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit: Petrit Gjokuta

Tel: +35542228311;
E-mail: [email protected];
[email protected]

Drejtoria e Marrëdhënieve me Jashtë: Elvira Goxholli

Tel: +35542235895;
E-mail: [email protected]