Raporte, Datë 24.06.2019 – 30.06.2019

 1. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PKD
 2. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PMDE
 3. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PMDPSH
 4. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PSD
 5. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PS
 6. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik ADS
 7. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PGJ
 8. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik FRD
 9. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik G99
 10. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PSP
 11. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PDRE
 12. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PRDSH
 13. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik AD
 14. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik MEGA
 15. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik BD
 16. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PDIP
 17. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik AAK
 18. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik ADS
 19. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PASH
 20. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik BLD
 21. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PDS
 22. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PESH
 23. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PDM
 24. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PKKA
 25. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PKSH
 26. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PLPSH
 27. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik POSH
 28. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PPK
 29. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik LDE
 30. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PAK
 31. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik AK

Raporte, Datë 17.06.2019 – 23.06.2019

 1. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PASH
 2. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik BLD
 3. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik BD
 4. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PDS
 5. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PDIP
 6. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PDM
 7. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PKKA
 8. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PRDSH
 9. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PS
 10. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PSP
 11. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik AD
 12. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik ADK
 13. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik AK
 14. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik ABDE
 15. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PGJ
 16. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik FRD
 17. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik G99
 18. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PKSH
 19. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik POSH
 20. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PPK
 21. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik LDE
 22. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PMDE
 23. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik AAK
 24. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik ADS
 25. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PBK
 26. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PDRE
 27. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PESH
 28. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PKD
 29. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PLPSH
 30. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PMDPSH
 31. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PAK
 32. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik AMIE
 33. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PSD
 34. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik MEGA

Raporte, Datë 10.06.2019 – 16.06.2019

 1. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik ADK
 2. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PDS
 3. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PESH
 4. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PDM
 5. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik G99
 6. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PRDSH
 7. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PASH
 8. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PDRE
 9. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PKKA
 10. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PSP
 11. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PSM
 12. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik AD
 13. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik AK
 14. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik ABDE
 15. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik ADS
 16. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PBK
 17. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik BLD
 18. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik BD
 19. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PGJ
 20. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PKSH
 21. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PKD
 22. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik MEGA
 23. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik POSH
 24. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PPK
 25. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PLDE
 26. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PMDE
 27. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PMDPSH
 28. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PAK
 29. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PSD
 30. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PS
 31. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PDIP
 32. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik FRD
 33. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PLPSH
 34. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik AAK

Raporte, Datë 01.06.2019 – 09.06.2019

 1. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik ADS
 2. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik FRD
 3. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik AMIE
 4. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik AAK
 5. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik AD
 6. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PASH
 7. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PBK
 8. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik BD
 9. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PDRE
 10. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PDS
 11. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PESH
 12. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PGJ
 13. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PRDSH
 14. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PDM
 15. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PKD
 16. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PLPSH
 17. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik POSH
 18. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PLDE
 19. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PMDE
 20. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PMDPSH
 21. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PSD
 22. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PSM
 23. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PS
 24. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PSP
 25. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PKKA
 26. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik MEGA
 27. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik G99
 28. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik ADK
 29. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik ABDE
 30. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PAK
 31. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik AK
 32. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PKSH
 33. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik BLD

Raport i ndermjetem monitorimi  per subjektin politik PS –  date 23.06.2017 – LIDHJA 1LIDHJA 2

Raport i ndermjetem monitorimi  per subjektin politik PDIU –  date 23.06.2017 – LIDHJA 1LIDHJA 2LIDHJA 3

Raport i ndermjetem monitorimi  per subjektin politik PD –  date 23.06.2017 – LIDHJA 1;

Raport i ndermjetem monitorimi  per subjektin politik LSI –  date 23.06.2017 – LIDHJA 1LIDHJA 2

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik SFIDA

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PSD

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PS

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PR

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PK

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PDS

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PDIU

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PD

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik Partia Bashkimi Demokristian Shqiptar

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik MEGA

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik LSI 

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik LIBRA

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik Partia Kristian Demokrate

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik Fryma e Re Demokratike

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik Aleanca Demokristiane

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik Aleanca Popullore për Drejtësi

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik Aleanca Demokratike

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik Aleanca Arbnore Kombëtare

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik LSI – Durres

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PDIU – Cërrik

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PS – Durres

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PS – Gramsh

RAPORTE TË NDERMJETME TË MONITORIMIT 2019

Raporte, Datë 24.06.2019 – 30.06.2019

 1. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PKD
 2. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PMDE
 3. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PMDPSH
 4. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PSD
 5. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PS
 6. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik ADS
 7. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PGJ
 8. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik FRD
 9. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik G99
 10. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PSP
 11. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PDRE
 12. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PRDSH
 13. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik AD
 14. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik MEGA
 15. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik BD
 16. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PDIP
 17. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik AAK
 18. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik ADS
 19. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PASH
 20. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik BLD
 21. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PDS
 22. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PESH
 23. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PDM
 24. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PKKA
 25. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PKSH
 26. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PLPSH
 27. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik POSH
 28. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PPK
 29. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik LDE
 30. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PAK
 31. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik AK

Raporte, Datë 17.06.2019 – 23.06.2019

 1. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PASH
 2. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik BLD
 3. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik BD
 4. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PDS
 5. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PDIP
 6. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PDM
 7. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PKKA
 8. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PRDSH
 9. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PS
 10. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PSP
 11. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik AD
 12. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik ADK
 13. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik AK
 14. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik ABDE
 15. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PGJ
 16. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik FRD
 17. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik G99
 18. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PKSH
 19. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik POSH
 20. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PPK
 21. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik LDE
 22. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PMDE
 23. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik AAK
 24. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik ADS
 25. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PBK
 26. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PDRE
 27. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PESH
 28. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PKD
 29. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PLPSH
 30. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PMDPSH
 31. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PAK
 32. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik AMIE
 33. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PSD
 34. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik MEGA

Raporte, Datë 10.06.2019 – 16.06.2019

 1. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik ADK
 2. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PDS
 3. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PESH
 4. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PDM
 5. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik G99
 6. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PRDSH
 7. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PASH
 8. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PDRE
 9. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PKKA
 10. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PSP
 11. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PSM
 12. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik AD
 13. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik AK
 14. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik ABDE
 15. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik ADS
 16. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PBK
 17. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik BLD
 18. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik BD
 19. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PGJ
 20. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PKSH
 21. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PKD
 22. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik MEGA
 23. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik POSH
 24. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PPK
 25. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PLDE
 26. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PMDE
 27. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PMDPSH
 28. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PAK
 29. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PSD
 30. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PS
 31. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PDIP
 32. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik FRD
 33. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PLPSH
 34. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik AAK

Raporte, Datë 01.06.2019 – 09.06.2019

 1. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik ADS
 2. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik FRD
 3. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik AMIE
 4. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik AAK
 5. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik AD
 6. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PASH
 7. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PBK
 8. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik BD
 9. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PDRE
 10. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PDS
 11. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PESH
 12. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PGJ
 13. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PRDSH
 14. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PDM
 15. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PKD
 16. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PLPSH
 17. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik POSH
 18. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PLDE
 19. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PMDE
 20. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PMDPSH
 21. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PSD
 22. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PSM
 23. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PS
 24. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PSP
 25. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PKKA
 26. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik MEGA
 27. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik G99
 28. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik ADK
 29. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik ABDE
 30. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PAK
 31. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik AK
 32. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PKSH
 33. Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik BLD
RAPORTE TË NDERMJETME TË MONITORIMIT 2017

Raport i ndermjetem monitorimi  per subjektin politik PS –  date 23.06.2017 – LIDHJA 1LIDHJA 2

Raport i ndermjetem monitorimi  per subjektin politik PDIU –  date 23.06.2017 – LIDHJA 1LIDHJA 2LIDHJA 3

Raport i ndermjetem monitorimi  per subjektin politik PD –  date 23.06.2017 – LIDHJA 1;

Raport i ndermjetem monitorimi  per subjektin politik LSI –  date 23.06.2017 – LIDHJA 1LIDHJA 2

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik SFIDA

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PSD

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PS

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PR

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PK

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PDS

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PDIU

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PD

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik Partia Bashkimi Demokristian Shqiptar

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik MEGA

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik LSI 

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik LIBRA

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik Partia Kristian Demokrate

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik Fryma e Re Demokratike

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik Aleanca Demokristiane

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik Aleanca Popullore për Drejtësi

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik Aleanca Demokratike

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik Aleanca Arbnore Kombëtare

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik LSI – Durres

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PDIU – Cërrik

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PS – Durres

Raport i ndërmjetëm monitorimi për subjektin politik PS – Gramsh