NJOFTIM PËR PUNËSIM

Drejtoria e Komisioneve Zgjedhore në zbatim të vendimeve/udhezimeve të KQZ-së kërkon kryerjen e shërbimit të njoftimit në gazetë, “Për punësim personeli të përkohshëm dhe trajnuesish”Botimi i këtyre njoftimeve të kryhet në dy gazeta, për dy ditë rresht në formatin ¼ e faqes së gazetës

Kërkesat për inspektorët rajonal

Kërkesat për trajnuesit