Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi projektvendimet:

  • “Për shqyrtimin e kërkesës së 12 nismëtarëve, me objekt “Për fillimin e procedurave për referendum të përgjithshëm për çështje të rëndësisë së veçantë”.

KQZ vendosi shtyrjen e shqyrtimit të kërkesës dhe kthimin për saktësim e plotësim të objektit të kërkesës.