Sot, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shqyrtoi projektvendimet:

 1. “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr.46 paraqitur nga subjekti zgjedhor Partia Bindja Demokratike me objekt shpalljen e pavlefshmërisë së zgjedhjeve në Bashkinë Këlcyrë”. KQZ vendosi lënien në fuqi të vendimit të KZAZ-së.
 2. “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr.47 paraqitur nga subjekti zgjedhor Partia Bindja Demokratike me objekt shpalljen e pavlefshmërisë së zgjedhjeve në Bashkinë Korçë”. KQZ vendosi lënien në fuqi të vendimit të KQZ-së.
 3. “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr.48 paraqitur nga subjekti zgjedhor Partia Bindja Demokratike me objekt shpalljen e pavlefshmërisë së zgjedhjeve në Bashkinë Fier”. KQZ vendosi lënien në fuqi të vendimit të KQZ-së.
 4. “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr.49 paraqitur nga subjekti zgjedhor Partia Bindja Demokratike me objekt shpalljen e pavlefshmërisë së zgjedhjeve në Bashkinë Prrenjas”. KQZ vendosi lënien në fuqi të vendimit të KZAZ-së.
 5. “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr.50 paraqitur nga subjekti zgjedhor Partia Bindja Demokratike me objekt shpalljen e pavlefshmërisë së zgjedhjeve në Bashkinë Librazhd”. KQZ vendosi lënien në fuqi të vendimit të KZAZ-së.
 6. “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr.51 paraqitur nga subjekti zgjedhor Partia Bindja Demokratike me objekt shpalljen e pavlefshmërisë së zgjedhjeve në Bashkinë Rrogozhinë”. KQZ vendosi lënien në fuqi të vendimit të KZAZ-së.
 7. “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr.52 paraqitur nga subjekti zgjedhor Partia Bindja Demokratike me objekt shpalljen e pavlefshmërisë së zgjedhjeve në Bashkinë Belsh”. KQZ vendosi lënien në fuqi të vendimit të KZAZ-së.
 8. “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr.53 paraqitur nga subjekti zgjedhor Partia Bindja Demokratike me objekt shpalljen e pavlefshmërisë së zgjedhjeve në Bashkinë Elbasan”. KQZ vendosi lënien në fuqi të vendimit të KQZ-së.
 9. “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr.54 paraqitur nga subjekti zgjedhor Partia Bindja Demokratike me objekt shpalljen e pavlefshmërisë së zgjedhjeve në Bashkinë Vorë”. KQZ vendosi lënien në fuqi të vendimit të KZAZ-së.
 10. “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr.55 paraqitur nga subjekti zgjedhor Partia Bindja Demokratike me objekt shpalljen e pavlefshmërisë së zgjedhjeve në Bashkinë Krujë”. KQZ vendosi lënien në fuqi të vendimit të KZAZ-së.
 11. “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr.56 paraqitur nga subjekti zgjedhor Partia Bindja Demokratike me objekt shpalljen e pavlefshmërisë së zgjedhjeve në Bashkinë Kamëz”. KQZ vendosi lënien në fuqi të vendimit të KQZ-së.
 12. “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr.57 paraqitur nga subjekti zgjedhor Partia Bindja Demokratike me objekt shpalljen e pavlefshmërisë së zgjedhjeve në Bashkinë Has”. KQZ vendosi lënien në fuqi të vendimit të KZAZ-së.
 13. “Për relatimin e kërkesës ankimore nr. 60, të paraqitur nga kandidati i pavarur Leonidha Hristo, m e objekt shpalljen e pavlefshmërisë së zgjedhjeve për Bashkinë Finiq, Qarku Vlorë”. KQZ vendosi mospranimin e kërkesës ankimore.
 14. “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 15, të paraqitur nga Partia Emigracionit Shqiptar, me objekt kundërshtimin e rezultatit të zgjedhjeve për bashkinë Gramsh”. KQZ vendosi mospranimin e kërkesës ankimore.