Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi:

  • “Për shqyrtimin e kërkesës, depozituar në KQZ nga Partia Uniteti Kombëtar me object ‘Çregjistrim nga procesi zgjedhor, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.  KQZ me 4 vota pro vendosi rrëzimin e kërkesës.