Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi dhe miratoi me 4 vota pro;

– Projektvendimin, “Për rishpërndarjen e fondeve vjetore partive politike në formën e ndihmës financiare për periudhën prill-dhjetor 2014”.

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në zbatim të Kodit Zgjedhor dhe datë 17.02.2000 “Për partitë politike”, i ndryshuar, ligjit nr.17/2014 “Për një shtesë në ligjin nr.8580, datë 17.02.2000 “Për partitë politike”, i ndryshuar, ligjit nr.125/2014, “Për një shtesë në ligjin nr.17/2014 “Për një shtesë në ligjin nr.8580, datë 17.02.200 “Për partitë politike”, i ndryshuar, vendosi të rishpërndajë fondin prej 142.5 milionë lekë, për partitë politike.

Partitë politike të cilat përfitojnë nga rishpërndarja e fondeve janë:

Lidhja 1

NR. EMËRTIMI I PARTISË POLITIKE FONDI QË PËRFITOHET

(LEKE)

1. Partia Socialiste e Shqipërisë 55.257.463
2. Partia Demokratike 42.884.900
3. Levizja Socialiste për Integrim 15.431.990
4. Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 5.638.535
5. Partia Republikane Shqiptare 4.974.058
6. Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 3.097.903
7. Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 3.097.903
8. Fryma e Re Demokratike 2.617.250
9. Partia Demokracia Sociale 2.375.000
10. Partia Socialdemokrate 2.375.000
11. Partia Demokristiane e Shqipërisë 2.375.000
12. Aleanca Kuq e Zi 2.375.000
Totali 142.500.000