Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi dhe miratoi me 7 vota pro:

– Projekt-vendimin, “Për regjistrimin si subjekt zgjedhor të partisë “Partia për Europianizim dhe Integrimin e Shqipërisë”, për zgjedhjet për Organet e Qeverisjes Vendore të datës 21.06.2015.

– Projekt-vendimin, “Për regjistrimin si subjekt zgjedhor të partisë “Partia Minoriteti Grek për të Ardhmen”, për zgjedhjet për Organet e Qeverisjes Vendore të datës, 21.06.2015.

– Projekt-vendimin, “Për regjistrimin si subjekt zgjedhor të partisë “Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane”, për zgjedhjet për Organet e Qeverisjes Vendore të datës 21.06.2015.

– Projekt-vendimin, “Për regjistrimin si subjekt zgjedhor të partisë “Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Punëtorëve të Shqipërisë”, për zgjedhjet për Organet e Qeverisjes Vendore të datës 21.06.2015.

– Projekt-vendimin, “Për regjistrimin si subjekt zgjedhor të partisë “Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë”, për zgjedhjet për Organet e Qeverisjes Vendore të datës 21.06.2015.